Срещи на НКИЗ в Италия

На 3 юни 2015 г. в гр. Рим беше проведена работна среща между представители на ръководството на „Национална компания индустриални зони" ЕАД и Италианската асоциация на търговските камари в чужбина – г-н Леонардо Симонели Санти, президент и г-н Гаетано Фаусто Еспосито, главен секретар. След като бяха подробно обсъдени проектите на НКИЗ, двете страни се договориха за съвместно популяризиране възможностите за инвестиции в индустриалните зони на компанията чрез мрежата на Асоциацията, в която ще бъде включен и линк към уебстраницата на НКИЗ. В допълнение, Италианската асоциация на търговските камари пое ангажимент да организира форум у нас с представители на големи италиански компании с интерес към инвестиции в България.

Същият ден беше проведена и среща с г-н Рикардо Мария Монти, президент на Агенцията за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина (ИЧЕ). Срещата с г-н Монти бе продължение на проведена през месец май среща с директора на българския клон на ИЧЕ – г-жа Чинция Бруно. По време на срещата беше представена дейността на НКИЗ и възможностите, които предлагат индустриалните зони на италиански инвеститори, както и предимствата на България като инвестиционна дестинация и стимулите за ПЧИ. Бяха обсъдени възможности за сътрудничество между организациите с цел увеличаване обема на инвестициите като цяло и в частност – на териториите на индустриалните зони. Г-н Монти изрази задоволство от конструктивния разговор и пое ангажимент да представи пред НКИЗ италиански компании, които вече са взели решение за инвестиране в България, както и да съдейства за ускоряване процеса на текущи преговори между италиански потенциални инвеститори и НКИЗ.