Среща в БТПП

На среща в БТПП на 07.06.2017 г. Антоанета Барес – изпълнителен директор на Национална компания Индустриални зони (НКИЗ) и Цветан Симеонов – председател на УС на БТПП, направиха преглед на досегашното съвместно сътрудничество и обсъдиха нови идеи за неговото подобряване.
Констатира се, че новите условия изискват по-активна дейност и бизнесът има интерес от актуализиране и усъвършенстване на нормативната база с участие на всички заинтересовани страни и национално представените работодателски организации.
Двете организации се договориха за по интензивен обмен на информация и взаимно допълване с услуги, които предлагат. Пълен преглед ще се направи на сега съществуващите бази и ще се поднови информацията към тях.
БТПП прие направеното предложение за участие в качеството й на национално представителна работодателска организация в сформирането на Консултативен бизнес съвет към НКИЗ.