Среща с кмета на град Божурище

На 08.06.2017 г. се проведе среща между госпожа Антоанета Барес, изпълнителен директор на НКИЗ ЕАД и господин Георги Димов, кмет на гр. Божурище. Срещата се състоя в кметството на гр. Божурище. Поводът за срещата беше обсъждане развитието на зоната, подходи за достъп до пътната мрежа и транспортна логистика. Г-жа Барес и г-н Димов, обсъдиха съвместната им работа и бъдещи проекти в полза на инвеститорите в зоната в Божурище.
Обсъди се внесен проект за частично изменение на ПУП в зоната и неговото одобряване.
Двете страни се разбраха за следното :
- Организиране на среща с кмета на район Връбница от г-н Димов, във връзка с достъп на зоната на пътя за Сърбия по бул. Европейски път.
- Проучване на възможностите за подход за достъп, покрай конната база с излаз към Банско шосе.
- Г-жа Антоанета Барес да обсъди, с г-н Здравко Здравков -главен архитект на Столична община, за възможност на свързване на бул. Царица Йоана към Божурище.