Промяна на статута на част от имотите в „Свободна зона – Русе“

Министерският съвет се разпореди за промяна на границите на „Свободна зона – Русе“. Статутът на свободна зона ще продължи да действа за една част от зоната – имот с площ 141,7 дка, – а по отношение на всички останали имоти, собственост на „Свободна зона – Русе“ ЕАД, този статут ще отпадне. Решението на правителството за свалянето на статута на свободна зона на част от терените, собственост на „Свободна зона – Русе“ ЕАД, не намалява площите на „Свободна зона – Русе“ ЕАД. Терените в зоната, които бъдат освободени от този статут, остават в активите на дружеството. Както и досега, тези имоти ще се управляват от „Свободна зона – Русе“ ЕАД.

Стратегическата локация и добре развитата инфраструктура на „Свободна зона – Русе“ ЕАД я превръщат в атрактивна инвестиционна дестинация. Само за последните няколко месеца четири сериозни чуждестранни компании направиха инвестиционни запитвания чрез Българската агенция за инвестиции и Министерството на икономиката за индустриални терени в Русе и областта с цел изграждане на производствени предприятия. Ръководството на „Свободна зона – Русе“ е запознато с тези запитвания и е предложило конкретни терени от портфолиото си, които отварят на изискванията на потенциалните инвеститори.

Преговорите с потенциални инвеститори, съгласуването на изискванията им за проектите и евентуалните бъдещи продажби на терените ще се реализират изцяло от „Свободна зона – Русе“ ЕАД, което е самостоятелно дружество, със самостоятелно ръководство. Ръководството на зоната ще може да реализира сделки само със сертифицирани инвеститори съгласно Закона за насърчаване на инвестициите, т.е. да продава терени, след като съответните компании са поели пред държавата ангажимент за реализация на инвестиционен проект с определен обем инвестиции и новооткрити работни места. В такъв режим работят всички индустриални зони, които НКИЗ ЕАД управлява. Икономическата обосновка за целесъобразността на съответните сделки и какво се продава на територията на зоната ще е ангажимент и в правомощията на „Свободна зона – Русе“ ЕАД.

Ръководството на „Национална компания индустриални зони“ е уверено, че „Свободна зона – Русе“ разполага със залежи от нереализиран потенциал, и смята, че решението на правителството от 28 февруари не просто ще подпомогне развитието на дружеството, но и ще стимулира индустриалния и икономически напредък на Русе и региона.