Проект на Стратегия за развитие на индустриалните зони e предложена за обществено обсъждане чрез Министерството на икономиката

Стратегията е изготвена и в съответствие с цел 14 „Създаване на благоприятна среда за инвестиционна дейност на зелено в индустриални зони” към приоритет 3.5 „Подобряване на бизнес средата за насърчаване на инвестиционната активност и подкрепа на българските производители” на Програма на правителството за стабилно развитие за периода 2014-2018 г.

За разлика от повечето европейски страни, в България няма поставена нормативна и методологическа основа за реализация на индустриалните политики. Основната цел на стратегията за развитие на индустриалните зони е да послужи като стратегически документ, който определя общата законова и административна рамка за облекчаване на условията за инвестиции и насърчаване на интереса към индустриалните зони в България.

Чрез анализ на данни и информация от НСИ, Българска агенция за инвестиции,“НКИЗ“ ЕАД, Българска Търговско-промишлена палата, Министерство на икономиката и др., са представени общите и специфичните условия на икономическата среда и са набелязани конкретни действия за развитието на индустриалната база в страната в съответствие с приоритетни сектори и стимули за привличане на инвестиции в индустриалните зони.

Стратегията може да видите тук