Посещение в град Шънджън

След участието си във форума „Инвестирай в България” организиран от българското правителство и Financial Times Live на 14 март 2013 г. в Хонг Конг, където бяха представени възможностите и предимствата за инвестиции в България, г-н Валери Андреев, Изпълнителен директор на Национална компания индустриални зони (НКИЗ) заедно с Негово превъзходителство г-н Пламен Шукюрлиев, посланик на Р. България в Пекин, КНР и г-жа Нели Нанова, търговски съветник към българското посолство в Пекин, посетиха град Шънджън.

 
По време на посещението си в Шънджън г-н Андреев участва в официални срещи с местни представители.
 
Установяването на партньорство между НКИЗ и Община Шънджън, изграждането на културен център, предстоящите седмици на културата и панаир на високите технологии в Шънджън през май 2013г., организирането на промоционална кампания за България като туристическа дестинация и стипендиите за чуждестранни студенти бяха основните теми, които бяха обсъдени от ръководителя на офиса за външни връзки към Народното правителство на гр. Шънджън, г-жа Тан и делегация. 
 
Във връзка със срещата с г-жа Тан беше изпратена презентация на някои компании, които имат намерения за инвестиции в Европа. Сред тях бяха представители на ZTE, Hytera, BYD, Mindray и BGI.
 
Същият ден, г-н Валери Андреев и българската делегация се срещнаха с г-н Джан Уън – Заместник–кмет на гр. Шънджън. На срещата бяха обсъдени увеличаването на търговския обмен и възможността компании от Шънджън да инвестират в България.
 
След срещата беше организирано посещение на Високотехнологичния индустриален парк на гр. Шънджън, където г-н Валери Андреев – Изпълнителен директор на НКИЗ се срещна с г-жа Циу Сюен – Заместник-директор на Комитета за наука, нови технологии и иновации на гр. Шънджън. По време на срещата г-жа Сюен и нейния асистент - научен работник представиха технологичния парк, някои от основните наематели в него, както и статистика относно постиженията на парка (интелектуална собственост, изобретения и т. н.). На българската делегация бе представена и платформата за международно сътрудничество към Високотехнологичния индустриален парк на гр. Шънджън. Домакините споделиха, че с помощта на тази платформа китайските компании биват подпомагани при желание за инвестиции в чужбина, а освен това платформата служи и за привличане на научни организации, които да осъществяват развойна дейност на територията на парка.
 
Г-н Андреев, от своя страна, представи възможностите за инвестиции в българските индустриални паркове и подчерта значението на индустриалните зони в страната, както и конкурентните предимства на нашата страна – стратегическо местоположение ,евтина работна ръка, ниски данъци, и т.н.
 
По време на срещата, мениджмънтът на Високотехнологичния Индустриален Парк на гр. Шънджън сподели пред г-н Андреев опита в управлението на индустриални паркове, представи статистика за постиженията на Парка- изобретения, както и някои от наемателите на Парка, което се оказа особено полезна информация за бъдещото развитие и управление на Икономическа зона София – Божурище.