Посещение на студенти от Румъния в Индустриален парк София – Божурище

Студенти магистърска програма по предприемачество от Университета за икономически науки в гр. Букурещ посетиха най-големия индустриален парк, управляван от „Национална компания индустриални зони“ ЕАД и се запознаха както с неговата дейност, така и с работата на компанията и ролята й за привличане на инвестиции в страната.

 

От страна на посетителите бе отбелязано, че някои от студентите вече развиват собствен бизнес, като работят в семейните си фирми или имат сериозни намерения да развиват такъв, поради което проявяват интерес към бизнес-средата в България.

 

Студентите направиха опознавателна обиколка на Индустриален парк София – Божурище, като беше изразено желание от румънска страна подобни посещения да продължат и в бъдеще с цел обмяна на опит.

 

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД активно участва в инициативи, подкрепящи младите кадри в тяхното ускорено професионално изграждане, като осъществява двупосочна връзка между учебни заведения у нас и в чужбина, от една страна, и бизнеса, от друга, с цел осигуряване на постоянна заетост и стажове.