Пореден инвеститор влиза в Икономическа зона Божурище – предпочитано място за инвестиции на български и чуждестранни компании

„Влизането на пореден инвеститор в Икономическа зона София - Божурище е потвърждение на това, че тя се утвърждава като предпочитано място за инвеститорите – както чуждестранни, така и български.“ Това заяви изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ) Стефан Стайков на събитие за връчване на сертификат за клас инвестиция на „Агрипрес Сервиз“ ЕООД, която се проведе в Министерство на икономиката. Сертификатът беше връчен от министъра на икономиката Теодор Седларски за инвестиционно намерение на компанията, предвиждащо диверсификация на дейността чрез откриването на собствена база за складиране на товари в държавната индустриална зона. Първоначалната инвестиция е в размер на близо 3,122 млн. лв.

„Всеки нов инвеститор е резултат от усилията ни за реализиране на една дългосрочна визия - да превърнем индустриалните зони в ефективен лост за повишаване на икономическата активност и подобряване на бизнес средата у нас. Това вече се случва на практика в Божурище“, посочи Стефан Стайков. Той допълни, че „Агрипрес Сервиз“ е осемнадесетият инвеститор в държавната зона край София, с което осъществените в нея инвестиции достигат 233 млн. лв. Очаква се да бъдат разкрити и 1 054 работни места.

По думите на Антоанета Барес, изпълнителен директор на НКИЗ, индустриалните зони имат огромен потенциал. Установяването на стратегически инвеститори в тях ги превръща в притегателен център за други големи компании, които водят след себе си свои партньори и съпътстващи производства. „По този начин се създава клъстеризация на компаниите, която се изразява не само в прогресивно нарастващ брой на пряко разкритите нови работни места, но и генерирането на търсене за продукцията и услугите на местни фирми. А новият бизнес за тези местни фирми означава и още нови работни места“, допълни тя.

Според двамата изпълнителни директори не по-малко важно е, че голяма част от компаниите, които се позиционират в държавните индустриални зони са високотехнологични. Това дава възможност за много добра реализация на висококвалифицирани кадри и създаването на работна среда, която да ги задържи в България. Някои компании разкриват и свои квалификационни центрове, които създават предпоставки за изграждане на нови знания и умения.

Антоанета Барес и Стефан Стайков благодариха за подкрепата на Министерство на икономиката, на Българска агенция за инвестиции и на местната власт, без които визията за индустриалните зони като инструмент за икономическо развитие няма как да се реализира, а инвеститорите увериха, че имат стабилен партньор в лицето на „Национална компания индустриални зони“.