ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ -ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И АВТОМАТИКА 2022

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ -ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И АВТОМАТИКА 2022

Представяме на вниманието на всички заинтересовани лица Първа Национална конференция за ученици, студенти и докторанти „Информационни технологии и автоматика“, организирана от Химикотехнологичиния и металургичен университет – София /ХТМУ/, в партньорство с Национална Компания Индустриални Зони ЕАД, Регионално Управление на Образованието РУО - София-град, Деканат за Продължаващо и дистанционно обучение - ХТМУ - гр. София, Регионален център за дигитални решения и иновации НКИЗ и Български Информационен Център за Киберсигурност.

Събитието ще се проведе на 26-27 април 2022, от 10:00 до 16:40 ч., в ХТМУ -София и е част от инициативите, предвидени по проектно предложение за създаване на Европейски цифров иновационен хъб с наименованието „Регионален Център за Дигитални Решения и Иновации НКИЗ” (РЦДРИ НКИЗ) на територията на Индустриален парк София - Божурище. Проектът цели изграждането на иновативна цифрова инфраструктура, която ще подпомага цифровата трансформация на фирмите от областта, предимно МСП и small mid-caps, както и организации от публичния сектор, извършващи нестопански дейности с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност чрез усвояване и прилагане на технологиите на парадигмата Индустрия 4.0.

НКИЗ е основен партньор в сдружение РЦДРИ НКИЗ и координатор по проекта.

Темите от дневния ред на събитието са в следните тематични направления: Технологиите и дигиталния свят, Програмиране, Разработване на Интернет-приложения, Автоматизация и роботика, Интернет на нещата, Софтуерни продукти за анализ и вземане на решения, Умни домове, офиси, училища, градове, Изкуствен интелект, Виртуална и добавена реалност.

Достъпът до конференцията е свободен – вижте цялата програма на събитието тук.

Повече информация може да получите на: https://mmu2.uctm.edu/itaconf/