Отбелязване завършването на първи етап от изграждането на инфраструктурата на Икономическа зона София - Божурище и представяне на новите проекти

Отбелязване завършването на първи етап от изграждането на инфраструктурата на Икономическа зона София - Божурище и представяне на новите проекти

 

На 18 септември 2014 г., от 10:30 часа, на територията на Икономическа зона София – Божурище, град  Божурище, бе отбелязано завършването на първи етап от изграждането на инфраструктурата на Икономическа зона София – Божурище.

Събитието бе открито с поздравителни адреси от г-н Васил Щонов, министър на икономиката и енергетиката на Република България, г-н Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична Община и г-н Аспарух Аспарухов, кмет на Община Божурище. „Национална компания индустриални зони” ЕАД представи изградените в Икономическата зона инфраструктурни обекти, както и новите инвеститорски проекти.

Икономическа зона София – Божурище е един от осемте проекта на „Национална компания индустриални зони” ЕАД и е най-мащабната инвестиция в България в нова икономическа зона за последните години. Строителната дейност по довеждащата инфраструктура на зоната стартира в средата на 2013 г. Към момента е финализиран първият етап от изграждането на основните инфраструктурни обекти.