Община Търговище и НКИЗ обсъдиха идея за развитие на индустриална зона

Изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ Антоанета Барес и кметът на Търговище Дарин Димитров обсъдиха възможността за изграждане на индустриална зона в района.

По време на проучвателната визита кметът показа на г-жа Барес терени край града, които са с подходящо местоположение, в близост до жп линия и с бърз достъп до магистралата за Шумен и Варна.

„За инвеститорите е важно да има изградена добра инфраструктура и квалифицирана работна ръка. В плюс ще е да има изградени производствени и складови площи, за да могат инвеститорите по-бързо да стартират бизнеса си“, отбеляза изпълнителният директор на НКИЗ.

„Идентифицирали сме терени на общината, които могат да се подготвят и да станат подходящи за евентуални инвеститори“, отбеляза кметът Дарин Димитров.

Г-жа Барес каза, че Търговище е подходящ като град и може да кандидатства по програмата за развитие на индустриалните зони „Региони в растеж“.

„Национална компания индустриални зони“ може да консултира общината като дружество с опит как да организира и проектира изграждането на една индустриална зона, за която да получи финансиране по програмата“, каза още Антоанета Барес.