НОВА ПЪТНА ВРЪЗКА ЩЕ СВЪРЗВА ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК СОФИЯ-БОЖУРИЩЕ С БУЛ. „ЦАРИЦА ЙОАННА“

Уважаеми инвеститори и партньори,

С настоящото ви уведомяваме, че между Национална компания „Индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ ЕАД), Столична община и Агенция „Пътна инфраструктура“ е подписано тристранно споразумение за сътрудничество при изпълнението на пътно трасе, което ще свързва Индустриален парк София - Божурище с бул. „Царица Йоанна“. Споразумението е одобрено от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. В същото се залагат етапите на изпълнение на дейностите, формите на сътрудничество и правата и задълженията на държавните органи, подпомагащи реализирането на проекта.

Новият път ще включва три участъка:

  • Участък 1 - продължението на бул. „Царица Йоанна” от кръговото кръстовище на бул. „Царица Йоанна“ със Софийски околовръстен път (път Н-18) до ул. „Банско шосе“ (път Ш-802 „(Калотина - София) - Банкя - Дивотино - Перник“).
  • Участък 2 - нова пътна връзка от кръстовището на продължението на бул. „Царица Йоанна” с ул. „Банско шосе“ до Икономическа зона Божурище.
  • Участък 3 - нова пътна връзка от Икономическа зона Божурище до републикански път 1-8 „Калотина - Драгоман - София“.

Продължението на бул. „Царица Йоанна“ до ИП София-Божурище е ключово за устойчивото и успешно развитие на най-големия държавен индустриален парк в България, тъй като ще улесни значително транспортния достъп до него, и ще се създаде възможност за по-голяма комуникативност и транспортна свързаност на отделните обекти и работещите в тях служители.

Изграждането на директната пътна връзка между ИП София-Божурище и бул. „Царица Йоанна“ е от изключителен приоритет за НКИЗ ЕАД, като очакванията са същото да се реализира в кратки срокове.