Нов инвеститор влиза в икономическата зона в Божурище

Нов инвеститор влиза в Икономическа зона София - Божурище, след като операторът на зоната “Национална компания индустриални зони” ЕАД подписа договор за покупко-продажба на терен с „Бетелгиус” ООД. Инвеститорът е сертифициран по Закона за насърчаване на инвестициите. Сертификатът, издаден от министъра на икономиката, е за инвестиция клас Б.

 Инвестицията предвижда изграждане на център за разработка и производство на софтуерни решения и машини. Стойността на инвестиционния проект е 2 080 000 лева и включва разширяване на производството на съществуващото предприятие и стартиране на нови дейности, свързани с дизайн, разработка и производство на системи за автоматично дигитално маркиране и етикетиране на продукти, дизайн и разработка на клауд базирани софтуерни продукти за продуктова идентификация и проследяемост, както и дизайн и разработка на клауд базирани софтуерни продукти за отпечатване на производствени етикети в реално време. Инвестиционният проект предвижда разкриването на 10 нови работни места.