НКИЗ завърши пореден етап от изграждането на инфраструктурата в Индустриален парк София-Божурище

Национална компания индустриални зони, която проектира, развива и управлява индустриални паркове и зони, приключи успешно пореден етап от изграждане на близо три километра техническа инфраструктура на територията на Индустриален парк София- Божурище. Същата включва питейно-битов и противопожарен водопровод, дъждовна и битова канализация, тръбни трасета за електрическа мрежа, улично осветление, мрежа за телекомуникации и разпределителен газопровод.
Компанията, чиято цел е развитие на индустриални зони от нов тип и усъвършенстване на предлаганите услуги според най-високите стандартни на индустрията в световен мащаб, съдейства във всеки един етап на инвеститорите, избрали да позиционират своя бизнес на нейни терени. НКИЗ се стреми да създава благоприятни условия за тях като насърчава инвестиции в нови, иновационни и структуроопределящи сектори в икономиката с висока добавена стойност.