НКИЗ взе участие във форума „България- Италия: Добри практики в динамична среда“

Експерти на НКИЗ взеха участие в бизнес-форума „България- Италия: Добри практики в динамична среда“по повод 20 години дейност в България на Асоциацията на италианските индустриалци.  Събитието е организирано от Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия и Конфиндустрия България - сдружението на италианското предприемачество у нас.
По време на бизнессрещите представителите на НКИЗ и на българо-италианския бизнес дискутираха перспективите за развитието на индустриалните зони, както и възстановяването на икономиката след кризата. Експертите на „Национална компания индустриални зони“ представиха държавното дружество, което проектира, развива и управлява индустриални, икономически и свободни зони. Те изтъкнаха, че компанията подпомага създаването на благоприятни условия за инвеститорите и съдейства на бизнеса за реализация на проекти в икономически зони с готова инфраструктура.
Във форума взеха участие Мария Луиза Мерони, председател на Конфиндустрия България, Роберто Санторели, зам.-председател на Конфиндустрия България, Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, представители на министерство на икономиката и други.