НКИЗ взе участие в Регионален семинар на тема „Към водена от иновации икономика“

На 18 септември 2023 г. в Белград се проведе Регионален семинар на тема „Към водена от иновации икономика“ по Програмата на корейското правителство за споделяне на знания и опит (KSP), организиран съвместно от Министерство на икономиката и финансите на Република Корея, Корейския институт за развитие, Корейската агенция за насърчаване на търговията и инвестициите и Посолството на Република Корея в Белград.

Семинарът бе открит от министър-председателя на Република Сърбия, Ана Бърнабич, посланика на Република Корея в Сърбия, Лий Дже-унг и ръководителя на работната група по търговските въпроси към Министерството на икономиката и финансите на Република Корея, Сон Уунг-ки.  Над 100 делегата взеха участие, включително официални лица и експерти от европейски страни партньори като Сърбия, Унгария, Словакия, Румъния, Армения и Албания. Представителят на НКИЗ ЕАД запозна аудиторията с успешно приключилия проект „Стратегическа трансформация към иновативни и дигитални индустриални паркове в България“. Целта на презентацията бе компанията да сподели опита си от участието в проекта, като акцентира върху предисторията, протичането и потенциалните области за по-нататъшно развитие след приключването му.

Основната цел на KSP е да допринесе за устойчиво икономическо и социално развитие, както и за общия просперитет на международната общност чрез предоставяне на персонализирани препоръки за политики на страните партньори въз основа на опита и знанията за икономическо развитие на Корея.

Участниците разгледаха тенденциите и предизвикателствата в бъдещите големи индустрии като биотехнологии и зелена енергия и се съгласиха за необходимостта от разширяване на проектите за сътрудничество, основаващи се на знанието, между Корея и Европа.