НКИЗ взе участие в Международна конференция “Иновации и инвестиции”

„Национална компания индустриални зони“ (НКИЗ) ЕАД взе участие в Международна конференция “Иновации и инвестиции”. Събитието беше организирано от Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (ИАНМСП) съвместно с Българска работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ).
Форумът се състоя в сградата на „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, и беше открит от Иван Михайлов, председател на УС на БРАИТ. Приветствия към присъстващите отправиха и Красимир Киряков, заместник-министър на икономиката, Кирил Домусчиев, председател на КРИБ, и други. Проф. Иван Кралов, ректор на Техническия университет – София (ТУ – София) и проф. Георги Тодоров, ръководител на Център за виртуално инженерство „Проф. Илия Бояджиев“ към ТУ – София, представиха новоизградения „Национален център по мехатроника и чисти технологии“. Центърът се намира в реновирания блок №8 на ТУ-София, и е оборудван с най-съвременна научна апаратура. Сред участниците в събитието бяха и Филип Купфер, търговски съветник в Advantage Austriа, Петър Иванов, главен изпълнителен директор на Американската търговска камара (AmCham), д-р инж. Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на Siemens за България и Северна Македония, и вицепрезидент на КРИБ, и други.
Основна тема на конференцията беше ускоряването на преноса на научните разработки към бизнеса, което от своя страна да допринесе за повишаването на конкурентоспособността на българската икономика във важни за страната технологични области, като механика, електроника, системи за управление, електромобилност, и др. По време на събитието бяха представени възможностите за инвестиции в научна инфраструктура, като част от сътрудничеството между технологичните компании и образователните институции в България. След официалната част бяха проведени и двустранни срещи между представители на бизнеса и представители на научните среди.