НКИЗ участва във форум, на който бяха обсъдени търговията и инвестициите с руски компании

Представители на „Национална компания индустриални зони“ взеха участие в онлайн представяне на предприятия от Пермския край, Русия.

Събитието се проведе онлайн на 9 февруари 2021 г. и беше организирано от Търговското представителство на Руската Федерация в България.

По време на срещата бяха представени руски компании от сектора на машиностроенето и леката промишленост. Основен акцент беше поставен върху възможностите за установяване на партньорства с български компании и потенциала за развитие на търговията и инвестициите между двете страни.