НКИЗ участва в уебинар за киберсигурността

Национална компания индустриални зони ЕАД участва в уебинар тема „Cybersecurity Awareness Webinar“, на който бяха разисквани възможностите в сферата на киберсигурността. Събитието беше организирано от Българско-турската търговско-индустриална камара, с която НКИЗ има тясно сътрудничество.
По време на уебинара бяха обсъдени какви са киберзаплахите от ново поколение и как да защитим бизнеса си от тях. Сред темите бяха и опазването на личната информация на клиентите на съответната компания, както и защитата на производствените активи и инфраструктурата. На форума беше изтъкнато, че гарантирането на сигурността в киберпространството има значение за запазване на икономическия растеж.