НКИЗ участва в традиционната среща на Евроклуба към БТПП

„Национална компания индустриални зони“ (НКИЗ) взе участие в традиционната среща на Евроклуба към Българската търговско-промишлена палата (БТПП).
Събитието беше организирано от БТПП. Основния акцент беше поемането на председателството на Съвета на Европейския Съюз от Република Франция от 1 януари 2022 г. В срещата взеха участие г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП, г-жа Ингрид Шикова, председател на Евроклуба към БТПП, г-н Анжей Франгеш, посланик на Словения в България, г-жа Флоранс Робин, посланик на Франция и други.
По време на срещата бяха представени резултатите от изпълнението на приоритетите на започналото на 1 юли 2021 г. Словенско председателство на Съвета на ЕС. Посланик Франгеш представи напредъка в подпомагането на държавите членки в икономическото им възстановяване от пандемията от COVID-19 и сподели, че са били предприети необходимите мерки за своевременното одобряване от Съвета на националните планове за възстановяване и устойчивост.Той постави акцент и върху последователната подкрепа за европейската интеграция на страните от Западните Балкани при изпълнение на съответните критерии, включително спазването на добросъседските отношения.
Приоритетите на френското председателство бяха представени от г-жа Флоранс Робин, посланик на Франция в София. Сред основните цели на председателството бяха отбелязани укрепването на Шенгенското пространство, опазването на границите, овладяването на миграционните потоци, създаването на работни места, иновациите и технологичните достижения. Беше засегната и темата за по-хуманна Европа, която чува безпокойствата на своите граждани, изразени в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа.