НКИЗ участва в онлайн представяне на българската иновативна и стартъп екосистема

„Национална компания индустриални зони“ взе участие в онлайн представяне на българската иновативна и стартъп екосистема пред най-големия иновационен и предприемачески център в Европа UnternehmerTUM - "Meet the Bulgarian Innovators". Събитието беше организирано от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Службата по търговско-икономически въпроси в Мюнхен, и Българската стартъп асоциация (БЕСКО).
UnternehmerTUM има дългогодишен опит в разработването на иновационни стратегии и прилагането на технологични бизнес идеи. Центърът свързва индустриални и бизнес компании със стартиращи фирми и фирми за внедряване на технологии. Той е основан през 2002 г. и всяка година подкрепя над 50 стартиращи технологични предприятия.
Представянето беше открито от Стефан Йонков, търговски представител на България в Мюнхен. В срещата взеха участие и Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП, Натанаил Стефанов, председател на БЕСКО, Кристиан Мор, член на управителния съвет и управляващ партньор в UnternehmerTUM, Анна Байер, координатор за международно сътрудничество в UnternehmerTUM и други.
Представителите на германския център за подпомагане на стартиращи фирми запознаха участниците с дейността и програмите за финансиране на иновативни и технологични нови компании.
От българска страна бяха представени редица иновативни фирми, сред които компании, предоставящи софтуерни решения за различни индустрии.