НКИЗ участва в информационния ден на Европейската комисия

На 9 декември представител на НКИЗ ЕАД взе участие в информационния ден на Европейската комисия, по време на който беше направено представяне на новия Инструмент за междурегионални инвестиции в иновации - Interregional Innovation Investment instrument в рамките на Европейския фонд за регионално развитие. Той е насочен към инвестиции за ускоряване навлизането на високи технологии. Инструментът на Европейския фонд ще обхване периода 2021 – 2027 г. и по него ще бъдат предоставени 570 млн. евро в подкрепа на междурегионални иновационни проекти в общи приоритетни области за „умна“ специализация. Целта е да бъдат подкрепени партньорствата между изследователи, предприятия, гражданското общество и публичните администрации, за да се определят и прецизират общите сфери за инвестиции.
Европейската комисия в края на ноември вече е обявила първите покани за представяне на проекти по Инструмента за междурегионални инвестиции в иновации на стойност 145 млн. евро за периода 2021 и 2022 г. Кандидатите могат да подават проекти по две направления. Направление 1 е за финансова и консултантска подкрепа за инвестиции в междурегионални иновационни проекти. То е приоритетно насочено към малки и средни предприятия и стартиращи фирми, които често нямат ресурси за тестване на своите идеи, концепции и иновации. Направление 2 е за финансова и консултантска подкрепа за развитието на по-слабо развитите региони. То ще е насочено към нововъзникващи се партньорства, като ще им помага да ускорят навлизането си на пазара, както и да разработят портфолиото си от инвестиционни проекти.
Чрез Инструмента за междурегионални инвестиции в иновации се насърчава по-силното междурегионално сътрудничество в областта на инвестициите в иновации, стана ясно още по време на информационния ден на Европейската комисия.