НКИЗ си сътрудничи с Българско-турската търговско-индустриална камара

"Национална компания индустриални зони“ ЕАД стана член на Българско-турската търговско-индустриална камара (БТТИК) .
Двете институции ще работят съвместно за създаване и развитие на взаимноизгодно сътрудничество и партньорство между бизнеса на България и Турция. По този начин ще се поощри поддържането на бизнес среда, стимулираща инвестиционната политика на двете страни. Партньорството между НКИЗ и БТТИК ще допринесе за разкриване на нови възможности за бизнес между България и Турция, надяват се двете страни.
„Национална компания индустриални зони“ ЕАД с изпълнителен директор Антоанета Барес, е дружество към Министерството на икономиката и управлява 12 проекта. Действащи зони са Икономическа зона София- Божурище, Индустриален и логистичен парк – Бургас, Свободна зона Русе, Индустриална зона Видин, Индустриална зона Свиленград, Южна промишлена зона – Варна, Индустриална зона „Загоре“. В процес на развитие са проектите в Карлово, Пловдив, Телиш, област Плевен, Кърджали и в Суворово, област Варна. С членството си в БТТИК „Национална компания индустриални зони“ ЕАД разширява потенциала си и се надява да привлече нови инвеститори, които да развиват проекти с висока добавена стойност на територията на нейните зони в България.