НКИЗ с отличие в конкурса Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 2019

Инициативата „Fast Tracking Success“ на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД получи национално отличие в конкурса Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 2019 г. Церемонията се състоя в Министерството на икономиката, като призът беше връчен на НКИЗ от зам.-министъра на икономиката Лъчезар Борисов.

По време на награждаването г-н Борисов подчерта, че Министерството на икономиката води политика, фокусирана върху иновациите, предприемачеството, малките и средните предприятия, както и стартъпите като основен фактор за устойчив растеж. Той изтъкна, че предходни години проекти, които са спечелили награди на национален етап, след това са стигнали до високи нива в Европа.

 „От името на изпълнителния директор на НКИЗ Антоанета Барес ви благодарим за тази награда. Инициативата „Fast Tracking Success“ е авторска и е насочена към ускорено професионално изграждане на младите кадри на университетите и професионалните гимназии чрез постоянна заетост и стажове в чуждестранни и български компании в индустриалните зони. Програмата цели преодоляването на проблема с младежката безработица. Тя подкрепя настоящи и нови инвеститори в държавните индустриални зони, които управляваме, за да  бъде преодоляно едно от най-сериозните предизвикателства – недостига на качествени специалисти“, каза юристът Виктория Ангелова, която получи отличието от името на изпълнителния директор на компанията Антоанета Барес.

Освен НКИЗ награда получи и Иновейшън Стартър Бокс с проекта „Академия за иновации’’. Грамота за успешно представяне бяха връчени на Министерство на труда и социалната политика и на Математическа гимназия „Баба Тонка“, гр. Русе. В инициативата участват над 30 европейски страни, обединени от идеята да създадат ефективна и работеща среда, в която предприемачите се развиват и преуспяват. Победителите изразиха задоволство от работата си с екипа на Министерството на икономиката. Зам.-министър Борисов пое ангажимент да затвърди още повече институционалното съдействие по посока развитие на предприемачеството и привличане на инвестициите.

Класираните на национално ниво инициативи, сред които е и „Fast Tracking Success“  на НКИЗ, ще се състезават в международния етап на конкурса, където жури, избрано от Европейската комисия, ще определи по един победител за всяка от категориите. 

 

Повече за отличената инициатива на НКИЗ:

Fast Tracking Success – инициатива на „Национална компания Индустриални зони“ ЕАД в категория „Подобряване на бизнес средата“. Програмата е насочена към ускорено професионално изграждане на младите кадри на университети и професионални гимназии чрез осигуряване на постоянна заетост и стажове в чуждестранни компании в индустриалните зони. Инициативата е започната през 2017 г. Чрез проекта се цели преодоляване на проблема с младежката безработица и създаване на благоприятни условия за настоящи и нови инвеститори в държавните индустриални зони, за да бъде преодоляно едно от най-сериозните предизвикателства пред инвестиционни проекти, а именно недостига на качествени специалисти. Над 100 висококвалифицирани млади специалисти са постъпили на постоянна работа в компании, които имат производства в зоните в Русе, Бургас и Божурище. Проектът благоприятства за поддържането на устойчива връзка между академичните среди, бизнеса и публичните органи, като чрез новаторски подход преодолява проблема с търсенето и предлагането на пазара на труда и предоставя на млади хора, завършващи висше или професионално средно образование да започнат своя кариера в условията на високи стандарти, каквито поддържат българските и чуждестранни инвеститори в индустриалните зони.