НКИЗ представи зоните си на Германо-български икономически форум в Бургас

Германо-българският икономически форум, който се проведе в понеделник Бургас, задълбочи бизнес отношенията между двете страни.
Гост на събитието, което се състоя в административната сграда на Индустриален и логистичен парк–Бургас, беше и Антоанета Барес, изпълнителен директор на „Национална компания индустриални зони“.
На форума бяха презентирани като перспективни локации за инвестиране зоните на Индустриален и логистичен парк Бургас, който е съвместен проект на НКИЗ и община Бургас.
По време на бизнес разговорите с германски представители след форума, изпълнителния директор на НКИЗ Антоанета Барес застъпи своето мнение, че дружеството насърчава инвестициите в нови сектори на икономиката и такива с висока добавена стойност, и едновременно с това се стреми да създава благоприятни условия за бизнеса.
В Германо-българския икономически форум участваха представители на Баварското министерство за икономика, регионално развитие и енергетика, Германската агенция за инвестиции, Индустриално-търговската камара в град Констанц, Сдружение Източна Европа на германската икономика и представители на фирми от България и Германия, както и представители на българските власти, сред които и кмета на Бургас Димитър Николов.