НКИЗ представи своите предимства на архитектурно изложение

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД продължава своето участието в Архитектурно-строителната седмица, която се провежда в Интер Експо Център от 25 до 28 февруари в София.
Компании от различни сфери на производството, включително млекопреработвателна и строителна, се запознаха с дейността на държавното дружество, което предлага на своите инвеститори промишлени терени и производствено-складови помещения в зони с първокласни локации, отлична инфраструктура и транспортни връзки в цялата страна.
По време на своето участие в Архитектурно-строителна седмица представителите на НКИЗ посочиха пред бизнеса предимствата на компанията. Сред тях са създаване на благоприятни условия за инвестиции, както и пълно съдействие при реализацията на български и чуждестранни проекти на териториите на модерните индустриални зони на „Национална компания индустриални зони“. Целта на дружеството е да насърчава инвестиции в сектори с висока добавена стойност и да изгражда съвременни паркове с прилежащата им инфраструктура – ток, вода, канализация и газификация.