НКИЗ представи индустриалните си зони в Турция

Изпълнителният директор на НКИЗ Антоанета Барес, областният управител и кметът на Бургас Вълчо Чолаков и Димитър Николов, обсъдиха възможности за бъдещо сътрудничество, свързано с развитието на индустриалните зони, и привличане на турски инвеститори, по време на свое посещение в област Коджаели, Турция. Тримата се запознаха с турското законодателство по отношение на индустриалните паркове.

Г-жа Барес беше поканена да се включи в делегацията на Областна администрация Бургас и Община Бургас от кмета на града Димитър Николов. Визитата беше по покана на Адем Джейлян, председател на борда на директорите на Организирана индустриална зона Гебзе.По време на посещението Антоанета Барес презентира индустриалните зони на НКИЗ и обсъди бъдещи възможности за сътрудничество и привличане на турски инвеститори. Тя наблегна на факта, че българската компания насърчава инвестициите в нови сектори на икономиката и такива с висока добавена стойност, както и че се стреми да създава благоприятни условия за инвеститорите. По този начин НКИЗ развива индустриални зони, отговарящи на най-новите стандарти.

Българската делегация се запозна с функционирането на турските индустриални зони и тяхното законодателство, както и със стимулите за инвеститори, решили да оперират там. По време на двустранните разговори е станало ясно, че турските власти предпочитат да изнасят производствата и логистиката извън градовете. Те държат на комфорта на работещите в индустриалните паркове и затова изграждат край тях жилищни сгради, както и детски градини. Според турския закон за индустриалните зони прехвърлянето на собствеността на земята на инвеститора става едва след като е изпълнена инвестицията.

Изпълнителният директор на НКИЗ, кметът и областният управител на Бургас, имаха среща в Индустриалната палата на област Коджаели, в която членуват 2 800 компании . Домакините запознаха българските гости с работата си и отбелязаха, че заетостта в техния регион е близо 55 %. В областта функционират 13 организирани индустриални зони. Кадрите за тях се набират от общо 21 професионални гимназии и 62 висши технически училища. Общият брой на студентите, които се обучават в региона, е над 85 000.