НКИЗ представи индустриалните си зони на форум за българо-аржентинското сътрудничество

Национална компания индустриални зони представи проектите си в България на среща „Българо-аржентинско сътрудничество“, която се проведе в София в Българския културен център. Форумът беше организиран от посолството на Аржентина, Клуб Отбранителна Индустрия и БТТП.
Срещата беше определена като първа стъпка в развитието на интензивни контакти между български и аржентински компании във всички сектори на икономиката и индустрията – машиностроене, отбранителна индустрия, ИТ сектор, селско стопанство, хранително-вкусова промишленост и други.
По време на форума експерт на НКИЗ представи дружеството. Гостите бяха запознати с дейността на НКИЗ, която проектира, развива и управлява индустриални паркове в цялата страна. Стана ясно, че компанията подпомага създаването на благоприятни условия за инвеститорите и съдейства на бизнеса за реализация на проекти в икономически зони с готова инфраструктура. В своята видеопрезентацията НКИЗ отбелязва, че дружеството управлява 12 проекта в цялата страна с обща площ над 8 милиона квадратни метра. Седем действащи проекта са в София, Бургас, Видин, Русе, Стара Загора, Свиленград и Варна. В развитие са пет проекта – в Кърджали, Симитли, Карлово, Телиш и Суворово.
Посланикът на Аржентина Алфредо Атанасоф отбеляза, че секторите с бизнес потенциал в неговата страна са петрол и газ, минодобив, агробизнес, услуги, базирани на знанията, туризъм и телекомуникации.По думите му тази година отбелязваме 90 години приятелство между Аржентина и България.