НКИЗ представи индустриалните си паркове на Архитектурно-строителната седмица в София

НКИЗ представи инвестиционните си проекти на Архитектурно строителната седмица, която се провежда от 16 до 19 юни в Интер Експо Център София. Компанията има щанд, на който потенциални инвеститори могат да получат информация за това как биха могли да развиват своите  бизнес-проекти в индустриалните зони на компанията. 

На изложението експерт на Национална компания индустриални зони презентира дружеството, чиято основна дейност е проектиране, развитие и управление на модерни паркове, както и насърчаване на инвестиции в сектори с висока добавена стойност. Участниците в събитието се запознаха с приоритетните проекти на компанията – Индустриален парк София-Божурище и Индустриален и логистичен парк Бургас, както и със зоните в развитие. 

По време на презентацията гостите  и участниците  в изложението получиха информация за една от инициативите  на НКИЗ, която популяризира перспективни индустриални парцели в цялата страна чрез партньорство с общинските и областни администрации. Беше разяснен и механизмът на взаимодействие между държавните институции с оглед реализиране на инвестиционен проект.