НКИЗ представена на 20-ия Световен ГИС ден

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД и ГИС-системата, разработена за нуждите ѝ от „Есри България“, бяха представени на 20-ия Световен ГИС ден, провел се в София на 14 ноември.

Презентацията бе на тема „Съвременна ГИС система за управление на индустриални зони и ефективна комуникация с инвеститори и трети страни“, като бе придружена и от демонстрация на живо на възможностите на системата – като публично приложение и вътрешно уеб базирано приложение за визуализация, управление, редакции и анализ на информация.

НКИЗ използва ГИС за проекта си в Божурище. Чрез интерактивната карта на индустриалната зона край София всеки потенциален инвеститор може да се запознае с актуалното състояние на имотите там – свободни, вече закупени, с предварителен договор или запазени, параметрите на застрояване, предназначението на терените и др. ГИС на „Национална компания индустриални зони“ може да се види на следния адрес: https://gis.nciz.bg/NKIZApplicationPublic/?locale=bg .

На 14 ноември над 60 страни по целия свят отбелязаха Световния ден на географските информационни системи, обединявайки десетки хиляди потребители на ГИС. България присъства за 20-а, юбилейна година.