НКИЗ получи награда за добро сътрудничество с община Божурище

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД получи награда от списание „Бизнес клуб“ за добро сътрудничество с община Божурище относно приноса в привличането на инвестиции. На церемонията участваха Заместник-министърът на икономиката г-жа Даниела Везиева, Изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции г-н Стамен Янев, Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия г-жа Мариета Захарева, кметове на общини и представители на около 70 компании от различни индустрии.

 

Изпълнителният директор на НКИЗ г-н Стефан Стайков изказа благодарност за връчената награда и изрази увереност, че всяка институция, независимо дали е представител на местната, или централната власт, трябва да бъде партньор на бизнеса: „Главната цел на всички институции е да помагат инвеститорите да реализират своите бизнес идеи и затова е важно да работим в екип. Наша обща мисия е да създадем една конкурентна, устойчива среда, в която бизнесът да развива своя потенциал.“