НКИЗ подписа меморандум за сътрудничество с Община Казанлък

Меморандум за сътрудничество подписаха днес в Казанлък изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД Антоанета Барес и кметът на Община Казанлък Галина Стоянова. 

„Казанлък е изключително подходящ за развитие на бизнес, защото има традиции в това, както и много добри училища“, заяви по време на церемонията по подписване на споразумението изпълнителният директор на НКИЗ.

Антоанета Барес подчерта, че за инвеститорите е много важна не само инфраструктурата, но и кадрите, а в Казанлък живеят и учат отлични ученици, които редовно печелят призови места в престижни състезания.

„Меморандумът е първа стъпка Казанлък да бъде предлаган от „Национална компания индустриални зони“ като бъдеща индустриална зона на инвеститорите“, каза кметът Галина Стоянова и пожела по-голям инвеститорски интерес и скорошно създаване на индустриален парк в града.

Определеният за икономическа зона терен се намира южно от Казанлък по пътя за село Бузовград. Първоначалните намерения са зоната да бъде изградена върху 68 дка общинска земя, с възможност впоследствие да бъде разширена с още един общински имот от 52 дка, така че бъдещата индустриална зона да разполага с обща площ от 120 дка.

Общинският съвет в Казанлък единодушно одобри текста на меморандума с НКИЗ със свое решение от 28.05.2018 г. и даде съгласието си за сключване на споразумението.

До момента НКИЗ има подписани меморандуми за сътрудничество за привличане на инвестиции с общините в Бургас, Божурище, Враца, Сандански, Кюстендил, Варна, Видин, Дупница, Стара Загора, Горна Оряховица, Перник,  както и с областните администрации на Кърджали и Ловеч.