НКИЗ подписа меморандум за сътрудничество с Индустриална и логистична зона - Перник

Национална компания индустриални зони и Индустриална и логистична зона – Перник ще си сътрудничат и ще обменят опит и добри практики на базата на подписан меморандум за сътрудничество между двете дружества.
Д-р Антоанета Барес, изпълнителен директор на НКИЗ, и д-р инж. Любомир Бонев, изпълнителен директор на зоната в Перник, която е със сто процента общинско участие, се разбраха да обединят своите усилия като стратегически партньори за развитието на индустриални паркове от нов тип. НКИЗ и Индустриална и логистична зона – Перник ще си сътрудничат за да популяризират възможностите за инвестиции в България, ще координират и разработват съвместни инициативи и проекти.
„НКИЗ се стреми да развива индустриални паркове от нов тип, а също така и да усъвършенства предлаганите услуги според най-високите стандартни на индустрията в световен мащаб“, отбеляза д-р Антоанета Барес по време на подписване на меморандума. И допълни, че тя е за насърчаване на инвестициите в нови, иновационни и структуроопределящи сектори в икономиката с висока добавена стойност.