НКИЗ подписа меморандум за сътрудничество с индийската бизнес организация FICCI

По силата на споразумението най-големият браншови съюз в Индия ще насочва инвеститори към индустриалните зони в България

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД подписа меморандум за сътрудничество с Федерацията на индийските търговско-промишлени палати (FICCI). Документът беше подписан в присъствието на зам.-министъра на икономиката на България Александър Манолев от изпълнителния директор на НКИЗ Антоанета Барес, а от индийска страна - от Ракеш Бакши, член на Управителния съвет на FICCI.

Двете страни се договориха за партньорство по време на официалното посещение на зам.-министър Манолев и водената от него делегация в Индия, където техен домакин беше най-голямата индийска бизнес организация.

Според подписания меморандум, Федерацията на индийските търговско-промишлени палати ще насочва своите членове, които проявяват интерес към България и към инвестиции в държавните индустриални зони.    

По време на срещата на зам.-министър Манолев с ръководството на FICCI стана ясно, че индийски компании имат интерес да инвестират у нас в сферата на  автомобилостроенето, информационните и комуникационни технологии, хранителната промишленост, селското стопанство и производството на дрехи.  Бяха представени и предимствата, които НКИЗ може да предложи в локациите, които оперира.  

Зам.-министър Манолев проведе двустранни разговори с потенциални инвеститори с интерес към България и отправи покана към тях да посетят България и конкретни зони, които биха били подходящи за разкриване на техни производства.

Икономическият заместник министър представи два от проектите, по които работи Министерството на икономиката – за обособяване на индустриални зони в Кърджали и Сандански.

Манолев обърна внимание и на факта, че с инвестиция в нашата страна индийските компании ще получат достъп до единия европейски пазар, а стратегическото географско положение на България я прави атрактивна и като локация за бизнес с трети страни от Близкия и Далечния изток.

„Страната ни има ключови елементи, необходими за успеха на бизнес и инвестиционните проекти: финансова и макроикономическа стабилност, благоприятен данъчен режим, квалифицирани професионалисти, както и най-ниските оперативни разходи в Европа. Но най-важно от всичко са и редицата успешни примери на индийски компании, които оперират в страната ни“, подчерта Александър Манолев и изброи някои от реализираните инвестиции от Индия през последната година като Sutherland Global Services, "Феуджи"(Feuji Inc) и „Синегранд“.

Основана през 1927 г., FICCI е най-голямата и най-стара бизнес организация в Индия. Тя обслужва членовете си от индийските частни и публични корпоративни сектори и мултинационални компании, като достига до над 250 000 компании.