НКИЗ подписа меморандум с Камарата на архитектите в България

Национална компания индустриални зони, като дружество, което проектира, развива и управлява индустриални паркове, ще си сътрудничи с Камарата на архитектите в България. Двете страни подписаха меморандум, водени от желанието си за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие с цел привличане на инвестиции.
Д-р Антоанета Барес, изпълнителен директор на НКИЗ, и арх. Владимир Милков, председател на Управителния съвет на КАБ, се договориха за обмяна на опит и добри практики с цел изработване на общи позиции, както и информационен обмен за бъдещи проекти и програми. КАБ и НКИЗ ще работят съвместно за осъществяване на активен диалог с държавната власт, гражданското общество, национални и международни организации със сходни цели и приоритети, като се надяват това да спомогне за привличането на български и чужди инвестиции.
Д-р Антоанета Барес отбеляза, че в своята дейност, насочена към изграждане на модерни индустриални паркове и привличане на чуждестранни инвеститори, НКИЗ си сътрудничи активно със съответните държавни институции, неправителствени организации и бизнес сдружения.