НКИЗ отбелязва 10-годишен юбилей през февруари

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД празнува своята десет годишнина през месец февруари.

Търговското дружество, чийто едноличен собственик на капитала е Mинистерството на икономиката, се занимава с проектиране и развитие на индустриални, икономически и свободни зони. Компанията предоставя индустриални терени като предлага комплексни услуги на инвеститорите.

За своите десет години съществуване НКИЗ активно развива индустриалните си терени и насърчава инвестициите в сектори с висока добавена стойност. Компанията се стреми да създава максимално благоприятни условия за бизнес у нас.

Дружеството има шест опериращи зони. Това са Икономическа зона София – Божурище, Индустриален и логистичен парк – Бургас, Индустриална зона Видин, Свободна зона Русе,  Индустриална зона Свиленград и Транзитна търговска зона Варна. НКИЗ управлява и пет проекта в процес на развитие – в Карлово, Телиш (Плевен), Варна – Запад, Кърджали и Стара Загора.

Всички те са със стратегическо местоположение и се намират в райони с квалифицирана работна ръка. В своята дейност, насочена към изграждане на модерни индустриални паркове и привличане на чуждестранни инвеститори, НКИЗ сътрудничи активно със съответните държавни институции, неправителствени организации и бизнес сдружения.

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД активно разработва своите терени. Приоритетен проект е Икономическа зона София – Божурище. Там са договорени близо 1500 преки нови работни места. Договорените инвестиции са над 470 млн. лева. Последната подписана сделка е с фирма, която се занимава с производство на хранителни добавки, и е за гарантирана инвестиция от 3,3 милиона лева и осигурени осем работни места. За Икономическа зона София – Божурище са подписани осем окончателни и пет предварителни договора за 2018 година.

В Бургас, където дружеството има успешен проект с общината, се реализират 35 инвестиционни проекта. Общият размер на гарантираните инвестиции е 73 млн. лева. А броят на гарантираните новооткрити работни места е 726. В Индустриален и логистичен парк – Бургас съществуващите терени са почти изчерпани. Затова се работи по неговото разширяване с нови общински и държавни земи. Така Индустриален и логистичен парк – Бургас ще се разпростре на общо около 800 000 кв.метра.  Най-големият инвеститор е „Сигматек“, който ще вложи в изграждането на Научно-изследователски и производствен комплекс за ремонт и рециклиране на части и компоненти за самолетни двигатели 50 млн. лева. 

Съществен интерес се отчита и към Варна, където НКИЗ предлага около 400 дка терени, подходящи за индустриални цели. Само през 2018 година за региона са получени над 30 запитвания, като интерес проявяват френски, турски, ирански, немски, китайски, ливански компании и други .

Работи се и по реализацията на индустриалната зона „Загоре“ в Стара Загора. Пет български фирми вече са проявили интерес към нея. Съвместно с община Стара Загора на 27.12.2018 г. НКИЗ придоби 50% дял от акциите на дружество индустриална зона „Загоре“. В момента се правят предпроектни проучвания. Предстои изграждането на вътрешна инфраструктура.                                                                     

Друг нов проект на НКИЗ е този за развитие на индустриалната зона в Кърджали. На 23 март 2018 г. компанията придоби терен, който е около 100 дка. Предимството на област Кърджали е, че това е регионът с най-младото население в България – а това е добре по отношение на привличането на работна ръка. Тук интерес се наблюдава от турски, китайски и други инвеститори. 

В Индустриална зона Телиш дружеството има предварителен договор  с австрийска фирма в машиностроителния сектор, която се занимава с производство на системи за сепариране на отпадъци. С оглед на него ще се наложи НКИЗ да ремонтира и модернизира част от съществуващата инфраструктура в някои райони от зоната.

В Индустриална зона Видин продължават да се водят преговори с няколко инвеститори, които предлагат сериозни проекти.

Свободна зона Русе е атрактивна и развива дейност в подкрепа на бизнеса от 30 години. Затова към нея се получават много запитвания. В зоната има около 40 работещи фирми. 10 от тях имат производства, а останалите използват територията на свободната зона за търговска дейност и за съхранение на стоки.

Сериозен интерес има и към Индустриална зона Свиленград, като в момента НКИЗ работи по над пет запитвания от чуждестранни компании от Турция, Гърция, Китай и Скандинавието.

 „Национална компания индустриални зони“ ЕАД полага усилия да свърже бизнеса с университетите с цел осигуряване на кадри. Затова през февруари 2019 г. дружеството организира кръгла маса, на която присъстваха ректори и представители на фирми, опериращи в индустриалните зони на компанията. „Направихме своя собствена програма, която се казва Fast Tracking Success. Тя е за ускорено професионално развитие на младите хора. Идеята ни е да свързваме инвеститорите, които инвестират при нас, директно с университетите“, отбеляза по време на кръглата маса изпълнителния директор на компанията Антоанета Барес.  

Г-жа Барес определя 2018 година като най-успешната досега. Само запитванията за всички индустриални зони в страната са били около 200, каза тя в интервю пред Bloomberg TV Bulgaria. Общите инвестициите на терените на НКИЗ  с договор или в преговори са за над 820 млн. лв. Открити са над 3000 преки работни места от създаването на компанията.