НКИЗ на среща с Търговско-промишлената палата на Багдад

Представители на „Национална компания индустриални зони“ проведоха работна среща с делегация от Ирак, ръководена от съветника на Багдадската търговско-промишлена палата.
По време на разговора пред гостите бяха представени предимствата на държавните индустриални зони у нас и им беше разяснен процеса по закупуването на терен в тях, както и реализирането на инвестиционен проект, съобразно Закона за насърчаване на инвестициите.
Членовете на делегацията заявиха интерес към сътрудничество както с НКИЗ, така и с производители от индустриалните зони, управлявани от компанията.
Преди посещението си в офиса на НКИЗ делегацията участва и в Българо-иракски бизнес форум, организиран от Българската търговско-промишлена палата. Там Българската агенция за инвестиции им представи и стимулите, които получават компаниите със сертификат за клас инвестиция.