НКИЗ кандидатства по програма „Цифрова Европа 2021 – 2027 г.“

НКИЗ взе участие в конкурсна процедура по програма „Цифрова Европа“ за създаване на Европейски и иновационни хъбове в конкурс на тема „Digital - 2021 – EDIH – 01 – INITIAL – Изграждане на първоначална мрежа от европейски цифрови иновационни хъбове“.

През месец февруари 2022 г., НКИЗ кандидатства със свой проект по програмата чрез Сдружение „Регионален център за дигитални решения и иновации НКИЗ“, в което участва заедно с представители от научни структури, частни компании и община Сливница. Предвиденият бюджет е € 2 885 000,00, а предвиденият срок за изпълнение е 3 години.

Чрез проектното предложение се предвижда създаване на Европейски цифров иновационен хъб с наименованието „Регионален Център за Дигитални Решения и Иновации НКИЗ” (РЦДРИ НКИЗ) на територията на Индустриален парк София - Божурище. Проектът е за изграждане на иновативна цифрова инфраструктура, която ще обслужва компаниите - инвеститори в парка, както и бъдещи предприемачи, изследователи, иноватори, учени, граждани, местна и областна администрация.

            Проектът ще допринесе за постигането на значителен интелигентен, устойчив и приобщаващ цифров растеж, който ще гарантира максималното използване на иновационния, икономически и социален потенциал на ИКТ. Проектът има за цел да стимулира научните разработки, услуги и продукти в областта на цифровите технологии и те да бъдат внедрени успешно с цел повишаване на иновативния и дигитален потенциал на компаниите, администрацията и научните среди.