НКИЗ и ЮЗУ "Неофит Рилски" ще работят за кариерното ориентиране на студентите

Изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД Антоанета Барес и проф. д-р Борислав Юруков, ректор на Югозападен университет
"Неофит Рилски", подписаха меморандум за сътрудничество.
Двете страни се разбраха да обменят информация и да си сътрудничат за подобряване на интеграцията между образованието и бизнеса, който развива дейност в индустриалните терени на НКИЗ. Държавното дружество, което проектира, развива и управлява индустриални, икономически и свободни зони, и Югозападен университет "Неофит Рилски, ще работят за това студентите-стажанти да имат възможност да придобият нови знания и практически умения в реална бизнес среда. Подписаният меморандум ще позволи на младите хора да бъдат информирани за отворени позиции на територията на зоните на компанията.
Сътрудничеството между НКИЗ и ЮЗУ "Неофит Рилски" е част от успешния проект на НКИЗ Fast Tracking Success, който е насочен към ускореното професионално изграждане на младите кадри на университетите и професионалните гимназии чрез постоянна заетост и стажове в чуждестранни и български компании, намиращи се в индустриалните зони. Инициативата на НКИЗ допринася за изграждането на висококвалифицирани кадри – младите специалисти имат възможност да работят в условията на високи стандарти. По този начин могат да изградят ценни професионални умения. Чрез програмата Fast Tracking Success инвеститорите получават достъп до актуална информация за подготвяните от университетите кадри от всички специалности, както и до техните кариерни центрове за директно наемане на специалисти. Така компаниите имат възможност чрез НКИЗ да правят заявки към университетите за специалистите, които търсят.