НКИЗ и Военна академия "Г. С. Раковски" подписаха меморандум за сътрудничество

Д-р Антоанета Барес, изпълнителен директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД, и генерал-майор д-р Груди Ангелов, началник на Военна академия "Г. С. Раковски", подписаха меморандум за сътрудничество. Двете институции се договориха да работят взаимно с цел подпомогне процеса на професионално изграждане на кадри, които учат в Академията в специалности, свързани с индустрията.Подписаният документ ще подпомогне развитието на сътрудничеството в широк спектър от съвместни дейности и инициативи в области от взаимен интерес чрез двустранен обмен на информация. „Ще обединим усилията си като партньори за да могат вашите студенти да придобият практически умения и знания в реална бизнес среда, такава, каквато съществува в нашите индустриални зони“, каза д-р Антоанета Барес. „Пожелаваме си успешна работа след подписване на този меморандум. Ще работим в посока да развием потенциала на двете институции в областта на образованието и квалификацията на кадрите“, сподели генерал-майор д-р Груди Ангелов.
Подписването на документа е в рамките на инициативата на НКИЗ Fast Tracking Success, която допринася за изграждането на висококвалифицирани кадри. Тя дава възможност на младите специалисти да работят в условията на високи стандарти, каквито поддържат българските и чуждестранни инвеститори, развиващи проектите си в индустриалните паркове на компанията.