НКИЗ и Варненски свободен университет „Черноризец Храбър" подписаха меморандум за сътрудничество

Антоанета Барес, изпълнителен директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД и проф. д-р Петър Христов, ректор на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър, подписаха меморандум за сътрудничество във Варна.
Двете страни се споразумяха да установят тясно сътрудничество с фокус върху ускореното професионално изграждане на младите кадри, които излизат от университета. НКИЗ и ВСУ „Черноризец Храбър“ ще обединят усилията си като стратегически партньори, които целят намаляване на разминаванията между търсене и предлагане на професионални кадри, както и повишаване на квалификацията на работната сила чрез осигуряване на по-високи стандарти на работа. „Национална компания индустриални зони“ ЕАД се ангажира да популяризира възможностите за стажове и свободни работни места във фирми, които функционират на територията на нейните зони в страната. Двете страни ще участват съвместно в организирането на кариерни форуми и ще разработват съвместни инициативи и проекти.
Сътрудничеството между НКИЗ и ВСУ „Черноризец Храбър“ ще бъде полезно с оглед намеренията на община Варна и държавната компания за изграждане на нова индустриална зона в община Аксаково. Варненският регион има потенциал за привличане на инвестиции благодарение на отличните логистични връзки, както и на добрата инфраструктура, стана ясно в четвъртък по време на работна среща на тема „Инвестиции за устойчив растеж – стратегия и развитие на Индустриална зона-Варна“, която се проведе в морския град. На нея присъстваха министърът на икономиката Емил Караниколов, кметът Иван Портних, областният управител Стоян Пасев, директорът на „Национална кампания индустриални зони“ ЕАД Антоанета Барес и други.