НКИЗ и УНСС подписаха меморандум за сътрудничество

Изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ Антоанета Барес и ректорът на Университета за национално и световно стопанство проф. Димитър Димитров подписаха меморандум за сътрудничество в учебното заведение.
НКИЗ и УНСС се споразумяха за осигуряване на стажове и постоянна заетост на студенти и завършващи УНСС в компании, опериращи в индустриалните зони на НКИЗ. Двете страни ще съдействат на младите хора за придобиване на нови знания и практически умения в реална бизнес среда, което ще спомогне за тяхната бъдеща реализация.
„Надявам се на ползотворно сътрудничество. Готови сме да участваме в съвместни проекти. „Национална компания индустриални зони“ се е утвърдила като работещ механизъм за привличане на инвестиции и затова можем да бъдем полезни с нашия опит. Ще работим за това да има двупосочна връзка бизнес-образование“, каза преди подписването на меморандума изпълнителният директор на НКИЗ Антоанета Барес.
„Готови сме да си сътрудничим във всички посоки, най-вече за стажантски програми и имаме желание да продължим да работим заедно с НКИЗ“, категоричен беше ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров.
НКИЗ и фирми, които функционират на територията на държавната компания могат да участват в корпоративни презентации и информационни срещи в УНСС, както и в ежегодните Дни на кариерата и други кариерни форуми, които се провеждат в университета.