НКИЗ и Стопанската академия в Свищов подписаха меморандум за сътрудничество

Висшето училище се присъединява към проекта Fast Tracking Success на националната компания

 Изпълнителният директор на НКИЗ Антоанета Барес и ректорът на Стопанската академия доц. д-р Иван Марчевски 

Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов се присъединява към групата от университети, с които „Национална компания индустриални зони“ ЕАД си партнира по проекта Fast Tracking Success.

Изпълнителният директор на националната компания Антоанета Барес и ректорът на висшето училище доц. д-р Иван Марчевски подписаха на 1 юни меморандум за сътрудничество. Двете страни се споразумяха да си помагат в подготовката и реализацията на младите хора, които завършват академията, чрез професионални стажове или постоянна заетост в компании, които работят в индустриалните зони на НКИЗ.

Целта на партньорството между НКИЗ и Стопанската академия е преодоляването на младежката безработица и недостига на квалифицирани специалисти в ключови сектори.

Инициативата Fast Tracking Success на НКИЗ е замислена и в подкрепа на настоящи и нови инвеститори в държавните индустриални зони, за да  бъде преодоляно едно от най-сериозните предизвикателства пред инвестиционните проекти – недостига на качествени специалисти.

До момента „Национална компания индустриални зони“ е сключила меморандуми за сътрудничество с редица университети в страната. Сред тях са Софийският университет, УНСС, Нов български университет, Техническият и Лесотехническият университет в София, Висшето транспортно училище, Русенският университет „Ангел Кънчев“, Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ и др.

През април тази година в програмата Fast Tracking Success на „Национална компания индустриални зони“ за първи път се включи и професионално средно училище – Професионалната гимназия за транспорт и енергетика „Хенри Форд“ в София.

В зоните от портфолиото на НКИЗ вече работят или изграждат своите предприятия, складове, логистични центрове, високо технологични офиси фирми от Германия, България, Гърция, Дания, Австрия, Турция, Израел и др.

Общият размер на договорените инвестиции в държавните индустриални зони от създаването им досега надхвърля 410 млн. лева, разкрити са над 2100 нови работни места, а повече от 130 български и чуждестранни фирми – инвеститори и наематели в различните зони, са получили подкрепа за развитието на своя бизнес.