НКИЗ и Софийският университет – Стопански факултет ще си партнират в рамките на новата инициатива “Fast-tracking Success” за кариерен скок на младите

„Национална компания индустриални зони“ (НКИЗ) ще си партнира и със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за постигане на ускорено професионално изграждане на млади специалисти. Сътрудничеството ще се реализира в рамките на проекта на националната компания „Fast Tracking Success”, за което официално споразумение подписаха Антоанета Барес – изпълнителен директор на НКИЗ, проф. дфн Анастас Герджиков, ректор на Софийски университет и доц. д-р Теодор Седларски, декан на Стопански факултет. Инициативата е насочена към предоставяне на възможности на студентите за стажове и постоянна заетост в чуждестранни компании в зоните от портфолиото на „Национална компания индустриални зони“. Целта на проекта е трайно разрешаване на един от най-наболелите проблеми пред чуждестранните инвеститори и бизнеса като цяло у нас – недостига на квалифицирани работни кадри.