НКИЗ и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ подписаха меморандум за сътрудничество

Изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД Антоанета Барес и ректорът на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков подписаха меморандум за сътрудничество между двете институции.

В документа се предвижда осигуряване на стажове и постоянна заетост за студенти и завършващи СУ „Св. Климент Охридски“, както и обмен на информация за стажантски програми и работни места. Двете страни потвърдиха готовността си да обединят своите усилия като партньори, които целят придобиване от страна на студенти и стажанти на нови знания и практически умения в реална бизнес среда. За целта младите хора биха могли да намерят професионална реализация при работодатели от индустриалните зони на НКИЗ.

„Индустриалните зони в последните години се доказаха като ефективен инструмент за привличане на инвестиции. Ние в НКИЗ работим за това да насърчаваме инвестиции с висока добавена стойност. Затова мисля, че сътрудничеството ни със Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще е полезно и ще помогнем на младите висококвалифицирани кадри да намерят реализацията, която заслужават“, каза преди подписването на меморандума Антоанета Барес, изпълнителен директор на „Национална компания индустриални зони“.

„Радвам се, че ще работим с вашата компания. Надявам се това сътрудничество да подпомогне развитието и професионалната реализация на студентите от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. А това ще е полезно и за науката, изследванията и иновациите, тъй като във вашите зони функционират много високотехнологични предприятия“, каза ректорът на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков.