НКИЗ и работодателските организации искат промени в ЗУТ за индустриалните зони

„Национална компания индустриални зони“ ЕАД и четирите национално представени  работодателски организации ще търсят принципна единна постановка за промени в Закона за устройство на територията, които касаят индустриалните паркове и терени в страната. Има необходимост от регулиране на дейността на индустриалните зони чрез адекватна нормативна уредба, за което трябват промени в законови разпоредби. Това бе обсъдено на второто заседание на Консултативния бизнес съвет към НКИЗ, провело се в сряда, 8 ноември.

Изпълнителният директор на НКИЗ Антоанета Барес, зам.-председателят на Българска стопанска камара Камен Колев, зам.-председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Никола Зикатанов, парламентарният секретар на КРИБ Румяна Георгиева и г-жа Михаела Михайлова, юрисконсулт в Българската търговско-промишлена палата, обсъдиха затрудненията, пред които са изправени дружествата, управляващи индустриални комплекси в страната, според настоящото законодателство.

Функциите на индустриалните зони и паркове трябва да бъдат законово дефинирани и регламентирани, е единната позиция на НКИЗ, Асоциацията на индустриалния капитал, КРИБ и БТПП. На бизнес съвета г-жа Антоанета Барес представи нуждата от въвеждането на понятие за „затворени разпределителни системи“ в законодателството. Тя посочи, че е логично инвеститорите да контактуват само с едно дружество – чиято е собствеността на терените, което да влезе в ролята на единен посредник с отделните доставчици на услуги (поддръжка на инфраструктура, ВиК, електрическа мрежа, поддръжка на улично осветление и др.).

Страните се договориха НКИЗ да изготви проект на предложения за законови промени в ЗУТ, обосновка към тях и примери за аналогични законови текстове от други държави. Пакетът ще бъде изпратен до работодателските организации за разглеждане и дебат в техните Управителни съвети. Ако се постигне съгласие и принципна единна постановка, ще може съвместно да се предприемат конкретни стъпки към промени в закона.

Участниците в срещата обсъдиха и проблеми, свързани със Закона за обществените поръчки. Необосновани и икономически нелогични обжалвания често водят до забавяне на изпълнението на мащабни инвестиционни проекти дори с години. Бизнес съветът се обедини около мнението, че оптимално процедурните срокове за разглеждане на обжалванията от КЗК и Върховния административен съд е добре да се сведат съответно до 1 и 3 месеца. Участниците се съгласиха, че трябва да се търси баланс между решението на проблема с некоректните практики при обжалванията и правото на достъп до правосъдие за всекиго.

На срещата отново бе дискутирано и създаването на обща база данни с индустриални терени и технологични паркове, собственост на членове на работодателските организации. Г-жа Барес изрази готовност НКИЗ да съдейства за насочването на инвеститорите в България към конкретни зони, отговарящи на нуждите и изискванията им, в които да развиват бизнеса си.