НКИЗ и НБУ ще си сътрудничат за подобряване на интеграцията между бизнеса и образованието

Изпълнителният директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД Антоанета Барес и проф. Пламен Дойнов, ректор на Нов български университет, подписаха меморандум за сътрудничество.
Двете страни ще си сътрудничат за подобряване на интеграцията между бизнеса и образованието. НКИЗ и НБУ се споразумяха за установяване на сътрудничество с фокус осигуряване на стажове и постоянна заетост на студенти и завършващи висшето учебно заведение, в компании, които оперират в индустриалните зони на държавната компания. Като партньори двете институции ще обединят усилия за придобиване от страна на студенти и стажанти на нови знания и практически умения в реална бизнес среда.
НКИЗ и фирми, които функционират на територията на дружеството, ще участват в ежегодните Дни на кариерата и други кариерни форуми в НБУ, на които могат да се обсъждат отворени позиции за стажове и работа.