НКИЗ и Лесотехническият университет подписаха меморандум за сътрудничество

Изпълнителният директор на Национална компания индустриални зони д-р Антоанета Барес подписа меморандум за сътрудничество с Лесотехническия университет в София. Ректорът на висшето учебно заведение проф. Иван Илиев възприе нейната идея студенти от ЛТУ да направят проект за озеленяване пред административната сграда на НКИЗ в Икономическа зона София-Божурище.
„Това ще е едно добро начало за сътрудничеството ни с Лесотехническия университет“, каза Антоанета Барес. „Имаме идея да организираме майсторски класове в университетите, в които мениджъри от водещи компании и инвеститори от нашите зони да изнасят лекции в университетите и професионалните училища, с които работим. Планирали сме след преустановяване на противоепидемичните мерки да направим Ден на отворените врати в Икономическа зона София-Божурище. По този начин младите специалисти ще видят „на живо“ как работи бизнесът на територията на индустриалната зона и ще придобият нови знания за реалната бизнес среда“, отбеляза изпълнителният директор на НКИЗ.
„Идеята ви за това ландшафни архитекти студенти да оформят пространството пред вашата сграда в Божурище е много добра. Нашият университет е един от най-практически насочените. Освен упражненията в нашите лаборатории, ние имаме и практически обучения в определени предприятия. Освен това студентите имат и преддипломен стаж в компании. Нашите наблюдения показват, че 70% от завършващите са харесани от работодателите и остават да работят във определената фирма“, разказа ректорът на ЛТУ проф. Иван Илиев.
Той потвърди готовността на университета да си партнира с НКИЗ, за да могат студентите да придобият знания и практически умения в реалната бизнес среда на индустриалните зони.