НКИЗ ЕАД участва в програма Knowledge Sharing Program (KSP)

НКИЗ  участва в съвместна програма за обмяна на знания на южнокорейското министерство на икономиката и финансите и корейския институт за развитие на Република Корея за 2021/2022г. „Knowledge Sharing Program (KSP)”. Програмата стартира през м. ноември 2021 г. и се очаква да приключи през м. август 2022г.

Съвместните дискусии по Проекта „Стратегическа трансформация в иновативни и дигитални индустриални паркове в България“ са насочени към разработване на иновативен и дигитален модел на индустриален парк, създаване на новоразработена инкубаторна екосистема с помощта на иновативни и цифрови технологии в промишлени предприятия.

Основната цел на проекта е да бъде постигнато задълбочаване на сътрудничеството между България и Корея в областта на иновативните и цифровите индустриални паркове.

Очакваните резултати са обмяна на опит и добри практики в политиката на управление на високотехнологични паркове, като интеграцията на партньори от различни браншове ще създаде напълно функционален краен продукт или услуга.