НКИЗ беше определена за Национална контактна точка на Световната организация на свободните зони

Световната организация на свободните зони (СОСЗ) и „Национална компания индустриални зони“ ЕАД подписаха Споразумение, с което НКИЗ беше определена за Национална контактна точка – позиция, която се занимава с информационния обмен между СОСЗ и екосистемата на свободните зони в съответната държава.
Документът беше подписан от д-р Самир Хамруни и Антоанета Барес, изпълнителни директори на двете организации, след среща в кметството на град Пирот, на която участваха още кметът на Пирот Владан Васич, президентът на СОСЗ д-р Мохамед Алзаруни, изпълнителният директор на „Свободна зона Пирот“ Драган Костич и представители на Пиротската търговска камара.
Тема на разговора беше сътрудничеството в развитието на концепцията за свободните зони през XXI век, както и събирането и споделянето на опит и добри практики във всички области, касаещи свободните и индустриални зони.
Антоанета Барес беше и официален гост на откриването на Регионален офис на Световната организация в Пирот. По време на дискусия там изпълнителният директор на НКИЗ представи и дейността на националната компания, предимствата на държавните индустриални зони в България, както и възможностите за инвестиции в страната.